Teamcoaching

• U wilt de communicatie verbeteren binnen het team
• U wilt de samenwerking verbeteren
• U wilt problemen of teamconflicten oplossen
• In het team wilt u zoveel mogelijk elkaars kwaliteiten benutten
• Feedback geven en ontvangen
• Gezamenlijke teamdoelen stellen en realiseren

 

Teamcoaching is gericht op beïnvloeden van de interactie in het team, met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Een team leren effectief samen te werken door middel van diverse oefeningen en activiteiten. De teamleden kunnen hun eigen rol of gewenste rol in een team onder de loep nemen. Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige acties. Op basis van een intakegesprek stellen we samen het coachingstraject voor uw team vast. Alle trajecten zijn maatwerk, u ontvangt een voorstel en offerte voor een of meerdere teamcoaching sessies.